Categories
Uncategorized

Välj Onelab för hälsoundersökningar

På Advokatbyrån tänker vi på våra medarbetares hälsa. Därför har vi valt att arbeta proaktivt, med hälsokontroller på arbetsplatsen. På det sättet kan vi fånga upp både riskfaktorer i medarbetares livsstil, och faktorer i arbetsmiljön som kan göra folk sjuka. Det är inte alla som tänker på det, men det finns många risker även på ett kontor.

När man tänker på arbetsmiljöfrågor tänker man kanske framför allt på tunga, slitiga jobb i industrin, på byggarbetsplatser och i vården. Men även arbete på kontor kan vara påfrestande, dock ofta på ett annat sätt.  På en advokatbyrå kan det handla om saker som att ha svårt att hålla isär arbete och fritid, att ha närkontakt med grovt kriminella, och i vissa fall också att hamna i hotfulla situationer, till följd av vilka klienter man åtar sig.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har rätt till en bra försvarare, även mördare, terrorister och pedofiler. En grundläggande juridisk princip är också att envar ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats.

För att ta hand om våra medarbetare, som ju är det viktigaste vi har på vår advokatbyrå, samarbetar vi med Onelab. Deras hälsoundersökningar är utformade för att identifiera både risker i individens livsstil, och i arbetsmiljön. Risker som kan identifieras på detta sätt är bl.a. sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar och utmattningssyndrom.

Arbetsmiljöfrågor på advokatbyråer

Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag, skriver två advokater i en artikel. Det är lika viktigt att följa Arbetsmiljölagen på en advokatbyrå som på ett vårdboende. Det är också lika viktigt att arbetsgivaren tar ansvar. 


2018 efterlyste advokaterna Peter Hellman och Fredrik Engström en diskussion om arbetsvillkoren på advokatbyråer. Detta gjorde de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den här diskussionen har naturligtvis påverkat oss på Advokatbyrån, och det är därför vi har valt att börja samarbeta med Onelab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *