Kategorier
Uncategorized

Vad gör en notarius publicus?

Vi på Advokatbyrån får ofta frågor om notarius publicus: vad detta ämbete innebär, vad det kostar att anlita en notarius publicus, och sist men inte minst om vi har någon anställd som är notarius publicus. 

Vi kan börja med det viktigaste direkt: vi har ingen notarius publicus anställd. Vi har valt att arbeta med andra juridiska frågor, som straffrätt och familjerätt. Vi hänvisar istället till en notarius publicus. 

Eftersom vi ofta får frågor om vad en notarius publicus kan hjälpa till med väljer vi dock att ta tillfället i akt att berätta lite om detta ämbete. 


Vad betyder notarius publicus?


Notarius publicus är latin och betyder offentlig notarie. En notarie är en form av juridisk tjänsteman, exempelvis de nyutexaminerade jurister som “sitter ting”.


Vem är notarius publicus?


En notarius publicus är oftast en jurist. Det är dock sällan som jurister arbetar heltid som detta, eftersom antalet uppdrag gör det svårt att fylla en helhetstjänst.


Vem bestämmer vem som ska vara notarius publicus?


Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus. I Stockholm är det alltså länsstyrelsen i Stockholms län som utser notarius publicus. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats.


Finns det notarius publicus utomlands?


Ja, notarius publicus finns i många andra länder. Man skulle rentav kunna säga att det är mer utbrett där än i Sverige. Exakt vad en notarius publicus gör varierar dock mellan olika länder, beroende på rättssystem. 

För den som bor utomlands en del av året, eller hela, kan det vara bra att veta vilka ärenden en notarius publicus i det andra hemlandet kan vara behjälplig i. Ett vanligt ärende är att underteckna levnadsintyg, för att pension ska betalas ut. Fler och fler länder har dock anslutit sig till ett elektroniskt system, däribland Spanien. Det innebär att svenska pensionärer som bor i Spanien kan lämna in ett elektroniskt levnadsintyg, som inte behöver bevittnas av notarius publicus.