Kategorier
Uncategorized

Har du slitna golv

Om du har golv som har börjat irritera dig är golvslipning kanske på sin plats? Du vet väl om att det är bättre både för miljön att slipa om golv än att lägga på ett helt nytt? Slipa om golv tar inte mycket tid och inte heller mycket energi i anspråk. Varför inte spara på skogen och slipa om golvet som du redan har hemma? Träden i skogen behöver vi. De är det enda på vår jord som motverkar försurning och koldioxid. Det har forskarna kommit fram till. Vi behöver träden, de är fantastiska plantor och växter. De omvandlar koldioxid och ger oss syre som vi behöver i stora mängder för att stoppa miljöförstöring.

Är miljöförstörelsen verklig eller bara påhittad?

Alla pratar om miljöförstörelsen, och det är viktigt. Utan en fungerande jord har vi inget hem i kosmos. Utan jorden kan vi inte leva. Och som det ser ut just nu är vi på riktigt på väg att förstöra det enda hem som vi har. Människorna har verkligen brett ut sig så att snart har vi ingen skog kvar. Att låta träden finnas kvar i skogen är bättre än att skövla den. Planterad skog mår inte lika bra som den naturliga skog som vi ännu har kvar.

Därför är det viktigt att alla bidrar till att minska skövlingen av skogen. Att tillverka nytt golv, av trä innebär att man måste ta de träd som finns i skogen. Om alla tänker på samma sätt, så bidrar till att skogen förlorar sina träd. Därför är en omställning viktig för alla. Man kan inte tänka på sig själv, för om, 6 miljarder människor fortsätter tänka på sig själva, så blir det ingen skog kvar.

Skogen växer sämre än förut

Miljöförändringar gör att skogen växer på sämre sätt än förut. Vi ser mer av torka och översvämningar, vilket är en konstig kombination. Först torka och sedan översvämningar. Det gör att skogen växer sämre än förut. Skogen behöver en jämn fördelning av väta och solsken för att växa så att det blir en fin skog.
Därför är en golvslipning bättre för både dig och mig och resten av världen. Låt träden vara kvar i skogen och slipa om golv i stället. Vill du läsa mer om golvslipning? Läs mer här: golvjouren.se/golvslipning-nacka/.