Kategorier
Uncategorized

Är du mitt i en vårdnadstvist?

Är det så att du befinner dig mitt i en vårdnadstvist? Det är inte så roligt, roligare kan man definitivt ha det. En vårdnadstvist kan vara en lång utdragen och otrevlig process. Inget att rekommendera alltså. Är det så att man har barn tillsammans är det bättre att försöka komma överens.

Därför är vårdnadstvist dåligt för barn

För de barn som befinner sig mitt i en vårdnadstvist kan det faktiskt vara direkt skadlig. Allt beror på omständigheterna kring barnet. Om det är så att barnet har 2 vårdnadshavare som är bra, men som inte kommer överens för att de grälar med varandra, men att konflikten inte behöver handla om att barnet blir utsatt för våld eller hemska övergrepp, ja då skulle en medling egentligen vara det bästa. Att båda föräldrar valde att vara vuxna och försöka överse med den andres problem eller de frågor som gör konflikten så svår att de inleder en vårdnadstvist om barnet.

Annorlunda om våld förekommer

Om det däremot är så att ett barn blir utsatt för våld eller övergrepp så måste den andra föräldern begära enskild vårdnad om barnet. Detta för att skydda barnet. Men bara för att vårdnaden är endast den enas, innebär det inte att barnet är helt skyddat. Lagen skiljer nämligen på barn vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att antingen kan båda eller bara den ena ha enskild vårdnad. Den ena föräldern kan ha boendet eller så har båda det, även om vårdnaden endast är den enas. Och om barnet endast ha en vårdnadshavare och bara bo hos den ena föräldern men ändå behöva umgås med den andra föräldern.

Att ha vårdnaden innebär inte skydd

Eftersom lagen skiljer på vårdnad, boende och umgänge kan ett barn ändå vara oskyddat, eftersom den förälder som har barnet boende hos sig och har vårdnaden om barnet, ändå se till att barnet kan umgås med den andra föräldern.