Kategorier
Uncategorized

Advokatbyrån för alla

På Advokatbyrån värdesätter vi alla kunder. Detta gäller allt från privatpersoner till storföretag och föreningar. Vi har mångårig erfarenhet av att på ett flexibelt och lyhört sätt både leva upp till förväntningar och hantera den juridiska verkligheten. Därför har vi fått möjligheten att förvalta ett stort antal klienters förtroende.

Vår främsta uppgift är att se till att ni får ett professionellt bemötande och att vi ordnar praktiska lösningar. Oavsett om ni behöver rådgivning, biträde, avtalsvägledning eller något helt annat så ser vi fram emot att ni kontaktar oss.

Våra kompetensområden

Tack vare bred samlad kompetens så kan vi vara våra klienter behjälpliga inom ett flertal olika rättsområden. När ni kontaktar oss kan ni alltid vara säkra på att vi ser till att bevara era intressen utifrån de rättsliga förutsättningar som råder.

Genom att alltid anpassa vårt sätt att arbeta utifrån enskilda önskemål och förutsättningar så kan vi säkerställa att ni får ta del av vår spetskompetens, samtidigt som vi gör allt vi kan för att ni ska känna er nöjda.

Skatterätt

Skatterätt

Skatterätten berör alla. Såväl enskilda personer som företag. Men det är väldig vanligt att det uppstår oklarheter gällande vad, hur och när det offentliga faktiskt får beskatta. Vi kan hjälpa er att navigera det skatterättsliga systemet och se till att era skattemässiga rutiner är både lagenliga och fördelaktiga.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Oavsett om man är anställd, arbetsgivare, ombud eller representant för arbetsrelaterade frågor så är det alltid många arbetsrättsliga frågor som man måste ta ställning till. Med många års erfarenhet av att hantera arbetsmarknadskonflikter, otillåtna åtgärder och skadeståndsfrågor så vet vi vad som krävs för att lösa arbetsfrågor på rätt sätt.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är ett av de allra viktigaste rättsområdena. Inte minst på grund av att det ofta är väsentliga värden bundna i just fastigheter. Men det är också ett område som berör väldigt många. Vi hjälper er med avtal, pant, inskrivning, servitut och allt annat som hör därtill. Vi ser till att alla fastighetsfrågor hanteras helt i enlighet med era intressen. 

Eu-rätt

EU-rätt

Den Europarättsliga regleringen är ett av vår tids mest väsentliga och snabbast växande rättsområdet. Numera är den så nära sammanlänkad med affärsrätten att det helt enkelt är omöjligt att inte behöva ta ställning till vad som sker på EU-nivå. Vi ser till att ert upphandlingsförfarande löper smidigt, att ni får största möjliga nytta av den inre marknadens fria rörlighet och att annan EU-rättslig reglering blir till er fördel.

Avtalsrätt
Immaterialrätt

Immaterialrätt

Den immateriella egendomen är ofta en väldigt väsentlig intäktskälla. Men patent, varumärkesskydd och andra väsentligheter behöver inte sällan såväl skyddas som förnyas för att de ska fortsätta vara till nytta. Vi ser till att era immateriell intressen bevaras såväl här och nu som inför framtiden.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Även om skadeståndsrätt sällan kommer på tal för de flesta svenskar så är det ändock ett betydande och svårnavigerat rättsområde. Vi kan hjälpa er med både inom- och utomobligatoriska skadeståndsrättsliga frågor, och på så sätt se till att ni inte står utan hjälp om det oväntade skulle inträffa.

Avtalsrätt för alla

Avtalsrätt

Avtalsrätt är, vid sidan av sakrätten, ett av de allra mest viktiga rättsområdena. Anledningen är att det i stor mån handlar om att i förhand säkerställa att väsentliga intressen skyddas. Och att en eventuell tvist hanteras på ett sätt som är i enlighet med samtliga parters förväntningar.  Genom att kunna erbjuda avtalstolkning, tvistlösning, utformning av avtal och allt annat som ingår i det avtalsrättsliga området så kan vi hjälpa er i alla avtalsrättsliga frågor.

Migrationsrätt

Migrationsrätt

För dig som endera kommer att söka asyl eller planerar att göra det så kan vi se till att alla era migrationsrättsliga intressen skyddas. Om ni har ett pågående ärende hos Migrationsverket så kan ni  på egen hand välja att anlita oss. Behöver ni konsultation inför ett annat ärende, så som visumansökan eller arbetstillstånd, står vi även redo att hjälpa er.

Straffrätt

Straffrätt och målsägande

Har ni drabbats av ett brott, vill väcka enskilt åtal eller behöver hjälp i samband med myndighetskontakt så kan vi se till att ni både får insikt i processen och får större inflytande över utkomsten. Vi ser till att vara ett personlig och professionellt stöd som tar hand om de saker som du själv helst slipper.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Vi hjälper er gärna i alla handläggningsärenden. Såväl stora som små. Kontakt oss om ni vill överklaga ett beslut, ansöka om tillstånd eller bara vill förbereda er inför en kommande förvaltningsprocess. Med stor erfarenhet av att hantera även de mest omfattande skriftliga ärenden så vet vi vad som krävs för ett lyckat resultat.

14 svar på ”Advokatbyrån för alla”

Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, ”pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the very best in its niche. Wonderful blog!

Ecwppj Both are hard on the hands but the walker is more stable and the attachable basket is a boon. https://oscialipop.com – cialis online Tiveng Does Cephalexin Contain Penicillin Sbotfz Within В years these two operative advancesВ anaesthesia and antisepsis had made surgery immeasurably safer. soft tab cialis Kxaaff Finasteride In Internet https://oscialipop.com – buy cialis online canadian pharmacy Propecia Without Prescription Prescription Ttxmky

Неllо all, guyѕ! Ι knоw, my mеssаgе may be tоo ѕресifiс,
But mу ѕiѕter found nіcе mаn hеre аnd thеу marriеd, ѕо how abоut me?! 🙂
I аm 25 уeаrѕ оld, Аnnа, from Ukraіne, I know Εngliѕh and Germаn lаnguаgeѕ alsо
And… I havе ѕреcіfic disеаѕe, namеd nymрhоmаniа. Who know whаt іѕ thіѕ, сan understand mе (better to sау іt immеdiatelу)
Аh yеѕ, Ι cооk vеry tаѕtу! аnd I lovе not оnly cооk ;))
Im reаl girl, nоt prostіtutе, and lookіng for ѕеrіous and hot relаtiоnѕhiр…
Anywау, уоu сan fіnd mу рrofіlе hеre: http://navsthoulathemewild.ml/user/96701/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.