Kategorier
Uncategorized

Behöver du en totalentreprenad?

Ska du bygga nytt? Är det så att du står inför att bygga helt nytt, kanske har du köpt en tomt och vill bygga ditt drömhus? Det är bara att gratulera i så fall. Det är ju helt underbart att kunna bygga sitt eget hus och förverkliga drömmen om ett unikt hus som bara är ditt och som är precis som du har tänkt dig. Att flytta in i ett helt nytt hus är otroligt – ingen annan än du har bott i det huset före dig. Dessutom kanske du har fått tag i en bra tomt, och gillar omgivningen, kan det bli bättre?

Det praktiska med att bygga hus

Sedan kommer verkligheten, hur ska du gå till väga när du ska bygga ett helt nytt hus? Ska du köpa ett nyckelfärdigt hus? Det innebär att en leverantör kommer med hela huset i moduler, nästan som när man bygger med lego. Då kan huset stå klart på endast några veckor. Om du bara har beställt skalet, så att säga, alltså bara tak, väggar, fönster och dörrar, så återstår det stora arbetet med att inreda det med golv, innerväggar, köks- och badrumsinredning. Först när allt det är klart; VVS-, elledningar, vägguttag etc. så kan du flytta in.

Vill du hellre bygga ett hus i lösvirke?

Men du kanske vill bygga det själv, och anlita hantverkare? Då är det du som är byggherre, planerar när hantverkarna ska komma och utföra sina tjänster. Det innebär att du måste administrera arbetet så att det går framåt. Du måste planera allt, så att de inte kommer innan arbetet innan de kan utföra sina tjänster, är klart. Varför inte överlåta det till någon annan? Det innebär att du anlitar ett företag som erbjuder totalentreprenad och som i stället handhar alla dokument, hela planeringen och som driver på h

Kategorier
Uncategorized

Hantverkare i Stockholm

Har du funderat över alla de hantverkare som arbetar i Stockholm? Många hantverkare pratar inte svenska, och kanske enbart pratar på knackig engelska. Hur klarar de sig i Stockholm utan att kunna svenska? Har de ens uppehållstillstånd, arbetstillstånd? Nu är ju Sverige med i EU, och inom hela EU så har alla EU-medborgare rätten att flytta, arbeta och resa. Så lyder ju devisen för allt som rör EU. Inom unionen ska det ju vara fritt att förflytta produkter och tjänster.

Anlita hantverkare utan rättigheter?

Man kan ju undra hur bra de har det i Sverige, får de en ordentlig lön ens? Får de sjukpenning om de blir sjuka? Och får de pension den dag som de inte orkar jobba längre? Det kan låta protektionistiskt att säga att man bara ska anlita svenska hantverkare, men genom att göra så, vet du att de du anlitar verkligen får både sjukpenning och pension när de inte orkar jobba.

För möjligheten till ROT-avdrag

Den som till exempel vill göra en lägenhetsrenovering i Stockholm vill ju kunna dra av för ROT-avdraget. Då måste Skatteverket veta att renoveringsfirman betalar skatt i Sverige, har F-skattebevis och betalar in sin moms i Sverige. Och som privatperson vill man ju vara säker på att man kan dra av skatteavdraget på som mest 50.000 SEK per år eller som mest en tredjedel av hela kostnaden för lägenhetsrenoveringen.

Kategorier
Uncategorized

Arbetsrätt vid uppdrag

När du anlitar hantverkarföretag kan det vara bra att ha koll på vilken arbetsrätt som gäller dem som du anlitar. Till exempel, om en hantverkare skadas medan den hantverkaren arbetar på sin villa eller ditt radhus, blir du som har anlitat hantverkaren skyldig att betala för en eventuell sjukledighet? Vad är skillnaden mellan att anlita någon som ett uppdrag, och vilka skyldigheter har hantverkarens arbetsgivare?

Skillnaden uppdragsgivare/arbetsgivare

Den som anlitar någon för ett uppdrag är uppdragsgivare, medan den som har anställt hantverkaren är arbetsgivare. Som arbetsgivare har man skyldigheter gentemot dem som man har anställt. Som arbetsgivare har man skyldigheten att skydda sina anställda. Till exempel ska arbetsgivare erbjuda byggställningar för alla som arbetar mer än 2 meter över marknivån. Och även som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetsgivaravgifter som ska ersätta hantverkare vid sjukdom och pension. Har arbetsgivaren dessutom kollektivavtal får arbetstagaren dessutom en ordentlig pension, sjukpenning och en hel del andra förmåner. En generös arbetsgivare kan ändå, utan kollektivavtal erbjuda samma villkor som om de hade ingått kollektivavtal med sina arbetstagare. Det inte alla som känner till detta.

Anlita kollektiv-avtals-anslutna firmor

Om du som uppdragsgivare konsekvent anlitar enbart takläggarfirmor som är kollektivavtalsanslutna så uppmuntrar man takläggarna att ansluta sig till kollektivavtal. Som konsument har man ju alltid den makten. Och varför inte utnyttja den till något som är bra?

Kategorier
Uncategorized

Är du mitt i en vårdnadstvist?

Är det så att du befinner dig mitt i en vårdnadstvist? Det är inte så roligt, roligare kan man definitivt ha det. En vårdnadstvist kan vara en lång utdragen och otrevlig process. Inget att rekommendera alltså. Är det så att man har barn tillsammans är det bättre att försöka komma överens.

Därför är vårdnadstvist dåligt för barn

För de barn som befinner sig mitt i en vårdnadstvist kan det faktiskt vara direkt skadlig. Allt beror på omständigheterna kring barnet. Om det är så att barnet har 2 vårdnadshavare som är bra, men som inte kommer överens för att de grälar med varandra, men att konflikten inte behöver handla om att barnet blir utsatt för våld eller hemska övergrepp, ja då skulle en medling egentligen vara det bästa. Att båda föräldrar valde att vara vuxna och försöka överse med den andres problem eller de frågor som gör konflikten så svår att de inleder en vårdnadstvist om barnet.

Annorlunda om våld förekommer

Om det däremot är så att ett barn blir utsatt för våld eller övergrepp så måste den andra föräldern begära enskild vårdnad om barnet. Detta för att skydda barnet. Men bara för att vårdnaden är endast den enas, innebär det inte att barnet är helt skyddat. Lagen skiljer nämligen på barn vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att antingen kan båda eller bara den ena ha enskild vårdnad. Den ena föräldern kan ha boendet eller så har båda det, även om vårdnaden endast är den enas. Och om barnet endast ha en vårdnadshavare och bara bo hos den ena föräldern men ändå behöva umgås med den andra föräldern.

Att ha vårdnaden innebär inte skydd

Eftersom lagen skiljer på vårdnad, boende och umgänge kan ett barn ändå vara oskyddat, eftersom den förälder som har barnet boende hos sig och har vårdnaden om barnet, ändå se till att barnet kan umgås med den andra föräldern.

Kategorier
Uncategorized

Advokatbyrån för alla

På Advokatbyrån värdesätter vi alla kunder. Detta gäller allt från privatpersoner till storföretag och föreningar. Vi har mångårig erfarenhet av att på ett flexibelt och lyhört sätt både leva upp till förväntningar och hantera den juridiska verkligheten. Därför har vi fått möjligheten att förvalta ett stort antal klienters förtroende.

Vår främsta uppgift är att se till att ni får ett professionellt bemötande och att vi ordnar praktiska lösningar. Oavsett om ni behöver rådgivning, biträde, avtalsvägledning eller något helt annat så ser vi fram emot att ni kontaktar oss.

Våra kompetensområden

Tack vare bred samlad kompetens så kan vi vara våra klienter behjälpliga inom ett flertal olika rättsområden. När ni kontaktar oss kan ni alltid vara säkra på att vi ser till att bevara era intressen utifrån de rättsliga förutsättningar som råder.

Genom att alltid anpassa vårt sätt att arbeta utifrån enskilda önskemål och förutsättningar så kan vi säkerställa att ni får ta del av vår spetskompetens, samtidigt som vi gör allt vi kan för att ni ska känna er nöjda.

Skatterätt

Skatterätt

Skatterätten berör alla. Såväl enskilda personer som företag. Men det är väldig vanligt att det uppstår oklarheter gällande vad, hur och när det offentliga faktiskt får beskatta. Vi kan hjälpa er att navigera det skatterättsliga systemet och se till att era skattemässiga rutiner är både lagenliga och fördelaktiga.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Oavsett om man är anställd, arbetsgivare, ombud eller representant för arbetsrelaterade frågor så är det alltid många arbetsrättsliga frågor som man måste ta ställning till. Med många års erfarenhet av att hantera arbetsmarknadskonflikter, otillåtna åtgärder och skadeståndsfrågor så vet vi vad som krävs för att lösa arbetsfrågor på rätt sätt.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är ett av de allra viktigaste rättsområdena. Inte minst på grund av att det ofta är väsentliga värden bundna i just fastigheter. Men det är också ett område som berör väldigt många. Vi hjälper er med avtal, pant, inskrivning, servitut och allt annat som hör därtill. Vi ser till att alla fastighetsfrågor hanteras helt i enlighet med era intressen. 

Eu-rätt

EU-rätt

Den Europarättsliga regleringen är ett av vår tids mest väsentliga och snabbast växande rättsområdet. Numera är den så nära sammanlänkad med affärsrätten att det helt enkelt är omöjligt att inte behöva ta ställning till vad som sker på EU-nivå. Vi ser till att ert upphandlingsförfarande löper smidigt, att ni får största möjliga nytta av den inre marknadens fria rörlighet och att annan EU-rättslig reglering blir till er fördel.

Avtalsrätt
Immaterialrätt

Immaterialrätt

Den immateriella egendomen är ofta en väldigt väsentlig intäktskälla. Men patent, varumärkesskydd och andra väsentligheter behöver inte sällan såväl skyddas som förnyas för att de ska fortsätta vara till nytta. Vi ser till att era immateriell intressen bevaras såväl här och nu som inför framtiden.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Även om skadeståndsrätt sällan kommer på tal för de flesta svenskar så är det ändock ett betydande och svårnavigerat rättsområde. Vi kan hjälpa er med både inom- och utomobligatoriska skadeståndsrättsliga frågor, och på så sätt se till att ni inte står utan hjälp om det oväntade skulle inträffa.

Avtalsrätt för alla

Avtalsrätt

Avtalsrätt är, vid sidan av sakrätten, ett av de allra mest viktiga rättsområdena. Anledningen är att det i stor mån handlar om att i förhand säkerställa att väsentliga intressen skyddas. Och att en eventuell tvist hanteras på ett sätt som är i enlighet med samtliga parters förväntningar.  Genom att kunna erbjuda avtalstolkning, tvistlösning, utformning av avtal och allt annat som ingår i det avtalsrättsliga området så kan vi hjälpa er i alla avtalsrättsliga frågor.

Migrationsrätt

Migrationsrätt

För dig som endera kommer att söka asyl eller planerar att göra det så kan vi se till att alla era migrationsrättsliga intressen skyddas. Om ni har ett pågående ärende hos Migrationsverket så kan ni  på egen hand välja att anlita oss. Behöver ni konsultation inför ett annat ärende, så som visumansökan eller arbetstillstånd, står vi även redo att hjälpa er.

Straffrätt

Straffrätt och målsägande

Har ni drabbats av ett brott, vill väcka enskilt åtal eller behöver hjälp i samband med myndighetskontakt så kan vi se till att ni både får insikt i processen och får större inflytande över utkomsten. Vi ser till att vara ett personlig och professionellt stöd som tar hand om de saker som du själv helst slipper.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Vi hjälper er gärna i alla handläggningsärenden. Såväl stora som små. Kontakt oss om ni vill överklaga ett beslut, ansöka om tillstånd eller bara vill förbereda er inför en kommande förvaltningsprocess. Med stor erfarenhet av att hantera även de mest omfattande skriftliga ärenden så vet vi vad som krävs för ett lyckat resultat.

Kategorier
Uncategorized

Hjälp vid vårdnadstvister

Vi har kompetens att hjälpa dig vid en vårdnadstvist i Stockholm. Till din tjänst står flera jurister, med långvarig erfarenhet av just dessa frågor. 

Vid en separation mellan två föräldrar som har barn uppstår flera frågor. Exempel på sådan frågor är var barnet ska bo, hur ofta det ska vara hos respektive förälder, och hur överlämningarna ska gå till. I många fall kan föräldrarna komma överens om detta på egen hand, men det är inte alltid som det är möjligt. 

Om du är en förälder som genomgår en separation bör du i första hand vända dig till familjerätten, som är en del av socialförvaltningen i din kommun. Trots sitt namn är familjerätten inte en domstol: den kan inte ta några bindande beslut. Däremot kan den hjälpa dig och den andra föräldern att komma överens och skriva ett avtal.

Om ni inte kan komma överens trots familjerättens assistans uppstår en vårdnadstvist, och det är i detta läge många föräldrar vänder sig till oss på Advokatbyrån. Vi försöker medla mellan föräldrarna, men om vi inte kan komma fram till en konstruktiv lösning lämnar vi in en stämning till tingsrätten, med yrkanden avseende barnet eller barnen. Den svenska lagstiftningen utgår från barnets rättigheter, och utgångspunkten är att barnet har lika stor rätt till båda sina föräldrar.

Vårdnadstvisterna ökar – men inte i hela Stockholm

Det blir allt vanligare med vårdnadstvister i Sverige, och även om det innebär intäkter till vår advokatbyrå är vi inte positiva till denna utveckling. Detta är också någonting som flera politiker har påtalat, av politiker från C. Det finns också kommuner som går mot strömmen, och har lyckats minska antalet vårdnadstvister. 

Kategorier
Uncategorized

Ommålning av trapphuset

Om du har ett ärende till oss den närmaste tiden kommer du att märka att det är mycket aktivitet i vårt trapphus. Det pågår nämligen en trapphusrenovering med ommålning, för att återställa trapphusets ursprungliga skick.

De flesta äldre hus i Stockholms innerstad har genomgått ett flertal renoveringar genom åren. Det är få lägenheter som har kvar den ursprungliga dekoren eller inredningen, och detsamma gäller även trapphusen. Det är förvisso mindre vanligt att man byter ut ledstänger och liknande hur som helst, men den ursprungliga dekoren är ofta övermålad sedan länge. 

Att återställa trapphuset till sin fornstora glans är uppskattat på många sätt, både av de som bor här och av oss, som hyr kontoret. Även om det är lite besvärligt nu, och luktar färg hela vägen in på vårt kontor, kommer resultatet att bli mycket bra när det är klart. Du som besöker oss kommer också att få ett bättre intryck av fastigheten, och i förlängningen av oss, tack vare det nyrenoverade trapphuset. 

Det är inte vi som tagit beslutet om vem som ska utföra arbetet, det har bostadsrättsföreningen som äger huset gjort. De har valt Arxigo, ett företag som har lång erfarenhet av att renovera och måla om trapphus. Vill du veta mer om deras tjänster, klicka här. 

Kategorier
Uncategorized

Vad gör en notarius publicus?

Vi på Advokatbyrån får ofta frågor om notarius publicus: vad detta ämbete innebär, vad det kostar att anlita en notarius publicus, och sist men inte minst om vi har någon anställd som är notarius publicus. 

Vi kan börja med det viktigaste direkt: vi har ingen notarius publicus anställd. Vi har valt att arbeta med andra juridiska frågor, som straffrätt och familjerätt. Vi hänvisar istället till en notarius publicus. 

Eftersom vi ofta får frågor om vad en notarius publicus kan hjälpa till med väljer vi dock att ta tillfället i akt att berätta lite om detta ämbete. 


Vad betyder notarius publicus?


Notarius publicus är latin och betyder offentlig notarie. En notarie är en form av juridisk tjänsteman, exempelvis de nyutexaminerade jurister som “sitter ting”.


Vem är notarius publicus?


En notarius publicus är oftast en jurist. Det är dock sällan som jurister arbetar heltid som detta, eftersom antalet uppdrag gör det svårt att fylla en helhetstjänst.


Vem bestämmer vem som ska vara notarius publicus?


Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus. I Stockholm är det alltså länsstyrelsen i Stockholms län som utser notarius publicus. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats.


Finns det notarius publicus utomlands?


Ja, notarius publicus finns i många andra länder. Man skulle rentav kunna säga att det är mer utbrett där än i Sverige. Exakt vad en notarius publicus gör varierar dock mellan olika länder, beroende på rättssystem. 

För den som bor utomlands en del av året, eller hela, kan det vara bra att veta vilka ärenden en notarius publicus i det andra hemlandet kan vara behjälplig i. Ett vanligt ärende är att underteckna levnadsintyg, för att pension ska betalas ut. Fler och fler länder har dock anslutit sig till ett elektroniskt system, däribland Spanien. Det innebär att svenska pensionärer som bor i Spanien kan lämna in ett elektroniskt levnadsintyg, som inte behöver bevittnas av notarius publicus.