Hjälp vid vårdnadstvister

Vi har kompetens att hjälpa dig vid en vårdnadstvist i Stockholm. Till din tjänst står flera jurister, med långvarig erfarenhet av just dessa frågor. 

Vid en separation mellan två föräldrar som har barn uppstår flera frågor. Exempel på sådan frågor är var barnet ska bo, hur ofta det ska vara hos respektive förälder, och hur överlämningarna ska gå till. I många fall kan föräldrarna komma överens om detta på egen hand, men det är inte alltid som det är möjligt. 

Om du är en förälder som genomgår en separation bör du i första hand vända dig till familjerätten, som är en del av socialförvaltningen i din kommun. Trots sitt namn är familjerätten inte en domstol: den kan inte ta några bindande beslut. Däremot kan den hjälpa dig och den andra föräldern att komma överens och skriva ett avtal. Om ni inte kan komma överens trots familjerättens assistans uppstår en vårdnadstvist, och det är i detta läge många föräldrar vänder sig till oss på Advokatbyrån. Vi försöker medla mellan föräldrarna, men om vi inte kan komma fram till en konstruktiv lösning lämnar vi in en stämning till tingsrätten, med yrkanden avseende barnet eller barnen. Den svenska lagstiftningen utgår från barnets rättigheter, och utgångspunkten är att barnet har lika stor rätt till båda sina föräldrar.

Vårdnadstvisterna ökar – men inte i hela Stockholm

Det blir allt vanligare med vårdnadstvister i Sverige, och även om det innebär intäkter till vår advokatbyrå är vi inte positiva till denna utveckling. Detta är också någonting som flera politiker har påtalat, bl.a. i den här debattartikeln, skriven av en politiker från C. Det finns också kommuner som går mot strömmen, och har lyckats minska antalet vårdnadstvister. 

En av dessa kommuner hittar vi öster om Stockholm. I Nacka har kommunen, med hjälp av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, lyckats minska antalet vårdnadstvister genom att arbeta tvärprofessionellt för att minska konflikterna mellan föräldrar. En familjerättssekreterare och en familjebehandlare följer familjen genom hela processen.

– Tidigare kom antingen familjerna till familjerätten för samarbetssamtal, eller för behandling hos familjebehandlare – men nu valde man att arbeta tätt tillsammans. På så sätt fick föräldrarna bägge delarna, säger Eva Sten.

Eva Sten, gruppchef i Nacka kommun