Categories
Uncategorized

Advokatbyrån för alla

På Advokatbyrån värdesätter vi alla kunder. Detta gäller allt från privatpersoner till storföretag och föreningar. Vi har mångårig erfarenhet av att på ett flexibelt och lyhört sätt både leva upp till förväntningar och hantera den juridiska verkligheten. Därför har vi fått möjligheten att förvalta ett stort antal klienters förtroende.

Vår främsta uppgift är att se till att ni får ett professionellt bemötande och att vi ordnar praktiska lösningar. Oavsett om ni behöver rådgivning, biträde, avtalsvägledning eller något helt annat så ser vi fram emot att ni kontaktar oss.

Våra kompetensområden

Tack vare bred samlad kompetens så kan vi vara våra klienter behjälpliga inom ett flertal olika rättsområden. När ni kontaktar oss kan ni alltid vara säkra på att vi ser till att bevara era intressen utifrån de rättsliga förutsättningar som råder.

Genom att alltid anpassa vårt sätt att arbeta utifrån enskilda önskemål och förutsättningar så kan vi säkerställa att ni får ta del av vår spetskompetens, samtidigt som vi gör allt vi kan för att ni ska känna er nöjda.

Skatterätt

Skatterätt

Skatterätten berör alla. Såväl enskilda personer som företag. Men det är väldig vanligt att det uppstår oklarheter gällande vad, hur och när det offentliga faktiskt får beskatta. Vi kan hjälpa er att navigera det skatterättsliga systemet och se till att era skattemässiga rutiner är både lagenliga och fördelaktiga.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Oavsett om man är anställd, arbetsgivare, ombud eller representant för arbetsrelaterade frågor så är det alltid många arbetsrättsliga frågor som man måste ta ställning till. Med många års erfarenhet av att hantera arbetsmarknadskonflikter, otillåtna åtgärder och skadeståndsfrågor så vet vi vad som krävs för att lösa arbetsfrågor på rätt sätt.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är ett av de allra viktigaste rättsområdena. Inte minst på grund av att det ofta är väsentliga värden bundna i just fastigheter. Men det är också ett område som berör väldigt många. Vi hjälper er med avtal, pant, inskrivning, servitut och allt annat som hör därtill. Vi ser till att alla fastighetsfrågor hanteras helt i enlighet med era intressen. 

Eu-rätt

EU-rätt

Den Europarättsliga regleringen är ett av vår tids mest väsentliga och snabbast växande rättsområdet. Numera är den så nära sammanlänkad med affärsrätten att det helt enkelt är omöjligt att inte behöva ta ställning till vad som sker på EU-nivå. Vi ser till att ert upphandlingsförfarande löper smidigt, att ni får största möjliga nytta av den inre marknadens fria rörlighet och att annan EU-rättslig reglering blir till er fördel.

Avtalsrätt
Immaterialrätt

Immaterialrätt

Den immateriella egendomen är ofta en väldigt väsentlig intäktskälla. Men patent, varumärkesskydd och andra väsentligheter behöver inte sällan såväl skyddas som förnyas för att de ska fortsätta vara till nytta. Vi ser till att era immateriell intressen bevaras såväl här och nu som inför framtiden.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Även om skadeståndsrätt sällan kommer på tal för de flesta svenskar så är det ändock ett betydande och svårnavigerat rättsområde. Vi kan hjälpa er med både inom- och utomobligatoriska skadeståndsrättsliga frågor, och på så sätt se till att ni inte står utan hjälp om det oväntade skulle inträffa.

Avtalsrätt för alla

Avtalsrätt

Avtalsrätt är, vid sidan av sakrätten, ett av de allra mest viktiga rättsområdena. Anledningen är att det i stor mån handlar om att i förhand säkerställa att väsentliga intressen skyddas. Och att en eventuell tvist hanteras på ett sätt som är i enlighet med samtliga parters förväntningar.  Genom att kunna erbjuda avtalstolkning, tvistlösning, utformning av avtal och allt annat som ingår i det avtalsrättsliga området så kan vi hjälpa er i alla avtalsrättsliga frågor.

Migrationsrätt

Migrationsrätt

För dig som endera kommer att söka asyl eller planerar att göra det så kan vi se till att alla era migrationsrättsliga intressen skyddas. Om ni har ett pågående ärende hos Migrationsverket så kan ni  på egen hand välja att anlita oss. Behöver ni konsultation inför ett annat ärende, så som visumansökan eller arbetstillstånd, står vi även redo att hjälpa er.

Straffrätt

Straffrätt och målsägande

Har ni drabbats av ett brott, vill väcka enskilt åtal eller behöver hjälp i samband med myndighetskontakt så kan vi se till att ni både får insikt i processen och får större inflytande över utkomsten. Vi ser till att vara ett personlig och professionellt stöd som tar hand om de saker som du själv helst slipper.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Vi hjälper er gärna i alla handläggningsärenden. Såväl stora som små. Kontakt oss om ni vill överklaga ett beslut, ansöka om tillstånd eller bara vill förbereda er inför en kommande förvaltningsprocess. Med stor erfarenhet av att hantera även de mest omfattande skriftliga ärenden så vet vi vad som krävs för ett lyckat resultat.

Categories
Uncategorized

Arbetsrätt: bemanning och rekrytering

Bemanningsföretag blir allt vanligare, inom många olika sektorer. Det är dock inte alla som är seriösa, något som vi på Advokatbyrån ibland måste ta tag i.

Företag som arbetar med bemanning finns idag inom de flesta sektorer. Än så länge är det dock inte så vanliga inom den juridiska sektorn, men det kommer kanske med tiden. Att det inte finns bemanningsföretag som hyr ut jurister betyder dock inte att vi på Advokatbyrån aldrig kommer i kontakt med branschen. Det gör vi ganska ofta. 

Seriösa och oseriösa bemanningsföretag

Ett bemanningsföretag har arbetsgivaransvar för arbetstagarna, fastän de arbetar på en annan arbetsplats. Denna arbetsplats kan vara, och är ofta, ett företag eller en offentlig verksamhet som även har sina egna anställda. Det kan alltså finnas personer som utför samma uppgifter, på samma arbetsplats, men som har olika lön, olika anställningsvillkor, och olika arbetsgivare. Detta kan lätt ge upphov till arbetsrättsliga konflikter. 

Det är, tyvärr, inte helt ovanligt att en arbetsgivare säger upp personal för att sedan ta in samma personer igen, via ett bemanningsföretag, med sämre villkor och lägre lön. Även om det finns många bemanningsföretag som tillhandahåller kollektivavtal, friskvårdsbidrag m.m. är det knappast förvånande att Susanna Gideonsson, som föreslås bli ny LO-ordförande, ser bemanningsföretag som ett hot mot trygga anställningar.

Samtidigt är bemanningsföretag helt nödvändiga i många branscher. De gästarbetare som plockar bär i Sverige varje sommar är ofta anställda av bemanningsföretag i sina hemländer. Utan dessa företag skulle vi kanske vara tvungna att plocka våra bär själva, vilket troligen skulle resultera i att ännu mer bär skulle ruttna bort i skogen varje år. Saken är med andra ord inte svart eller vit, men det är viktigt att förändringarna på den svenska arbetsmarknaden inte skadar löntagarna.

Om du känner dig orättvist behandlad av ett bemanningsföretag är du välkommen att kontakta oss på Advokatbyrån. Kanske kan vi hjälpa dig att driva process mot arbetsgivaren.

Categories
Uncategorized

Hjälp vid vårdnadstvister

Vi har kompetens att hjälpa dig vid en vårdnadstvist i Stockholm. Till din tjänst står flera jurister, med långvarig erfarenhet av just dessa frågor. 

Vid en separation mellan två föräldrar som har barn uppstår flera frågor. Exempel på sådan frågor är var barnet ska bo, hur ofta det ska vara hos respektive förälder, och hur överlämningarna ska gå till. I många fall kan föräldrarna komma överens om detta på egen hand, men det är inte alltid som det är möjligt. 

Om du är en förälder som genomgår en separation bör du i första hand vända dig till familjerätten, som är en del av socialförvaltningen i din kommun. Trots sitt namn är familjerätten inte en domstol: den kan inte ta några bindande beslut. Däremot kan den hjälpa dig och den andra föräldern att komma överens och skriva ett avtal.

Om ni inte kan komma överens trots familjerättens assistans uppstår en vårdnadstvist, och det är i detta läge många föräldrar vänder sig till oss på Advokatbyrån. Vi försöker medla mellan föräldrarna, men om vi inte kan komma fram till en konstruktiv lösning lämnar vi in en stämning till tingsrätten, med yrkanden avseende barnet eller barnen. Den svenska lagstiftningen utgår från barnets rättigheter, och utgångspunkten är att barnet har lika stor rätt till båda sina föräldrar.

Vårdnadstvisterna ökar – men inte i hela Stockholm

Det blir allt vanligare med vårdnadstvister i Sverige, och även om det innebär intäkter till vår advokatbyrå är vi inte positiva till denna utveckling. Detta är också någonting som flera politiker har påtalat, av politiker från C. Det finns också kommuner som går mot strömmen, och har lyckats minska antalet vårdnadstvister. 

Categories
Uncategorized

Ommålning av trapphuset

Om du har ett ärende till oss den närmaste tiden kommer du att märka att det är mycket aktivitet i vårt trapphus. Det pågår nämligen en trapphusrenovering med ommålning, för att återställa trapphusets ursprungliga skick.

De flesta äldre hus i Stockholms innerstad har genomgått ett flertal renoveringar genom åren. Det är få lägenheter som har kvar den ursprungliga dekoren eller inredningen, och detsamma gäller även trapphusen. Det är förvisso mindre vanligt att man byter ut ledstänger och liknande hur som helst, men den ursprungliga dekoren är ofta övermålad sedan länge. 

Att återställa trapphuset till sin fornstora glans är uppskattat på många sätt, både av de som bor här och av oss, som hyr kontoret. Även om det är lite besvärligt nu, och luktar färg hela vägen in på vårt kontor, kommer resultatet att bli mycket bra när det är klart. Du som besöker oss kommer också att få ett bättre intryck av fastigheten, och i förlängningen av oss, tack vare det nyrenoverade trapphuset. 

Det är inte vi som tagit beslutet om vem som ska utföra arbetet, det har bostadsrättsföreningen som äger huset gjort. De har valt Arxigo, ett företag som har lång erfarenhet av att renovera och måla om trapphus. Vill du veta mer om deras tjänster, klicka här. 

Categories
Uncategorized

Vad gör en notarius publicus?

Vi på Advokatbyrån får ofta frågor om notarius publicus: vad detta ämbete innebär, vad det kostar att anlita en notarius publicus, och sist men inte minst om vi har någon anställd som är notarius publicus. 

Vi kan börja med det viktigaste direkt: vi har ingen notarius publicus anställd. Vi har valt att arbeta med andra juridiska frågor, som straffrätt och familjerätt. Vi hänvisar istället till Advokatlagets notarius publicus

Eftersom vi ofta får frågor om vad en notarius publicus kan hjälpa till med väljer vi dock att ta tillfället i akt att berätta lite om detta ämbete. 


Vad betyder notarius publicus?


Notarius publicus är latin och betyder offentlig notarie. En notarie är en form av juridisk tjänsteman, exempelvis de nyutexaminerade jurister som “sitter ting”.


Vem är notarius publicus?


En notarius publicus är oftast en jurist. Det är dock sällan som jurister arbetar heltid som detta, eftersom antalet uppdrag gör det svårt att fylla en helhetstjänst.


Vem bestämmer vem som ska vara notarius publicus?


Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus. I Stockholm är det alltså länsstyrelsen i Stockholms län som utser notarius publicus. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats.


Finns det notarius publicus utomlands?


Ja, notarius publicus finns i många andra länder. Man skulle rentav kunna säga att det är mer utbrett där än i Sverige. Exakt vad en notarius publicus gör varierar dock mellan olika länder, beroende på rättssystem. 

För den som bor utomlands en del av året, eller hela, kan det vara bra att veta vilka ärenden en notarius publicus i det andra hemlandet kan vara behjälplig i. Ett vanligt ärende är att underteckna levnadsintyg, för att pension ska betalas ut. Fler och fler länder har dock anslutit sig till ett elektroniskt system, däribland Spanien. Det innebär att svenska pensionärer som bor i Spanien kan lämna in ett elektroniskt levnadsintyg, som inte behöver bevittnas av notarius publicus.

Categories
Uncategorized

Välj Onelab för hälsoundersökningar

På Advokatbyrån tänker vi på våra medarbetares hälsa. Därför har vi valt att arbeta proaktivt, med hälsokontroller på arbetsplatsen. På det sättet kan vi fånga upp både riskfaktorer i medarbetares livsstil, och faktorer i arbetsmiljön som kan göra folk sjuka. Det är inte alla som tänker på det, men det finns många risker även på ett kontor.

När man tänker på arbetsmiljöfrågor tänker man kanske framför allt på tunga, slitiga jobb i industrin, på byggarbetsplatser och i vården. Men även arbete på kontor kan vara påfrestande, dock ofta på ett annat sätt.  På en advokatbyrå kan det handla om saker som att ha svårt att hålla isär arbete och fritid, att ha närkontakt med grovt kriminella, och i vissa fall också att hamna i hotfulla situationer, till följd av vilka klienter man åtar sig.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har rätt till en bra försvarare, även mördare, terrorister och pedofiler. En grundläggande juridisk princip är också att envar ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats.

För att ta hand om våra medarbetare, som ju är det viktigaste vi har på vår advokatbyrå, samarbetar vi med Onelab. Deras hälsoundersökningar är utformade för att identifiera både risker i individens livsstil, och i arbetsmiljön. Risker som kan identifieras på detta sätt är bl.a. sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar och utmattningssyndrom.

Arbetsmiljöfrågor på advokatbyråer

Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige idag, skriver två advokater i en artikel. Det är lika viktigt att följa Arbetsmiljölagen på en advokatbyrå som på ett vårdboende. Det är också lika viktigt att arbetsgivaren tar ansvar. 


2018 efterlyste advokaterna Peter Hellman och Fredrik Engström en diskussion om arbetsvillkoren på advokatbyråer. Detta gjorde de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den här diskussionen har naturligtvis påverkat oss på Advokatbyrån, och det är därför vi har valt att börja samarbeta med Onelab.